Η κλινική

Ιστορία

Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Oυρολογικής Κλινικής ή όπως ονομάστηκε «Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων» στο τότε ονομαζόμενο "Κεντρικό" Νοσοκομείο έγινε το έτος 1962 και αποτέλεσε σταθμό στην Ουρολογία της Θεσσαλονίκης, διότι συγχρόνως δημιουργήθηκε έδρα Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο και η κλινική αυτή ήταν η πρώτη Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ.

Οργανόγραμμα

Η A' Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. διαθέτει 2 χειρουργικές αίθουσες και μπορεί να καλύψει κάθε περιστατικό. Τα χειρουργεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση κάθε είδους ανοιχτών, ενδοσκοπικών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων..

Διακρίσεις

Τα μέλη της Κλινικής ιστορικά έχουν αποσπάσει διακρίσεις και βραβεύσεις τόσο για την εκαπιδευτική τους παρουσία όσο και για το ερευνητικό τους έργο. Μερικές από αυτές παρατίθενται παρακάτω: