ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματά

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Α’ Ουρολογικής Κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που φιλοξενείται στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια Κλινική με μεγάλη παράδοση που καθοδήγησε για δεκαετίες την ανάπτυξη της Ουρολογίας στη Βόρεια Ελλάδα, αφού υπήρξε ιστορικά η Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική της πόλης και την οποία έχουν τιμήσει υπηρετώντας διακεκριμένοι επιστήμονες και δάσκαλοι.

Στις ημέρες μας, η Κλινική εξακολουθεί να υπηρετεί τον τριπλό της ρόλο: περίθαλψη ασθενών, εκπαίδευση φοιτητών/ιατρών και έρευνα. Βασικοί άξονες στην καθημερινή κλινική πράξη είναι η ιατρική με επίκεντρο τον άνθρωπο/ασθενή και η εφαρμογή της τεκμηριωμένης ιατρικής στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Η Κλινική προωθεί το συνεχή τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών μεθόδων.

Η λειτουργία της Κλινικής για τους ασθενείς γίνεται σε 4 επίπεδα:

Α) Ουρολογικό εξωτερικό ιατρείο
Πρόκειται για μονάδα που υποδέχεται με ραντεβού τους ασθενείς. Κάνει την πρώτη κλινική εκτίμηση και τον απαραίτητο εργαστηριακό έλεγχο. Με βάση τα αποτελέσματα είτε αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είτε παραπέμπει τον ασθενή για περαιτέρω εκτίμηση στις ειδικές μονάδες.

Β) Ειδικές Μονάδες
Πρόκειται για άρτια στελεχωμένες και εξοπλισμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές μονάδες που ασχολούνται με εξειδικευμένα αντικείμενα και παθήσεις της Ουρολογίας, όπως παθήσεις του προστάτη, λιθίαση, ογκολογία, ακράτεια ούρων, γυναικολογική Ουρολογία, νευροουρολογία, ανδρική υπογονιμότητα, σεξουαλικά προβλήματα. Στις ειδικές μονάδες ανήκουν η μονάδα επεμβατικής υπερηχοτομογραφίας/βιοψιών καθώς και η ενδοσκοπική μονάδα (κυστεοσκοπήσεις, ουρητηροσκοπήσεις, νεφροστομίες). Στις ειδικές μονάδες τίθεται η διάγνωση και επιλέγονται τα εξατομικευμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Τέλος, γίνονται και οι προγραμματισμοί των χειρουργείων.

Γ) Ουρολογική Κλινική - Χειρουργεία
Πρόκειται για τη μονάδα φιλοξενίας των ασθενών που χρειάζονται νοσοκομειακή νοσηλεία ή χειρουργείο. Διαθέτει 2 χειρουργικές αίθουσες και μπορεί να καλύψει κάθε περιστατικό. Τα χειρουργεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση κάθε είδους ανοιχτών, ενδοσκοπικών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Οι 35 νοσηλευτικές κλίνες, που διαθέτει, κατανέμονται σε: 3 μεγάλους θαλάμους ανδρών των 8 κλινών, 1 μεγάλο θάλαμο γυναικών των 8 κλινών, 1 δίκλινο και 1 μονόκλινο.

Δ) Μετεγχειρητική παρακολούθηση
Η πορεία των ασθενών, που χειρουργούνται, γίνεται από τις αντίστοιχες μονάδες/ιατρεία της Κλινικής που παρέπεμψαν τα περιστατικά.

Η Α’ Ουρολογική Κλινική του Α.Π.Θ., σε αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα θεσμικά όργανα του Νοσοκομείου και του Α.Π.Θ., ξεκινά μια προσπάθεια καλύτερης επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους φοιτητές της Ιατρικής.
Φιλοξενεί στον ιστοχώρο της κάθε σχετική πληροφορία για τη λειτουργία και τις δράσεις της. Η συνεχής ενημέρωση του υλικού θα υποστηρίζει καλύτερα το πολλαπλό και δύσκολο έργο μας. Πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας θα δικαιώσει τις προσδοκίες σας. Ευελπιστούμε και στη δική σας αρωγή, με παρατηρήσεις/υποδείξεις, μέσω της εύκολης επικοινωνίας μαζί μας που εξασφαλίζει ο ιστοχώρος.

Φιλικά,

Δημήτρης Χατζηχρήστου
Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.
Διευθυντής της Κλινικής