Υπηρετήσαντες Διευθυντές της Κλινικής

Φωτογραφίες με τους διευθυντές της κλινικής. Η κλινική από το 1962 μέχρι το 2003 λεγόταν Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων  και από το 2003 μέχρι σήμερα Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

1962 - 1968: καθηγητής Βασίλειος Μαλαμίτσης

1962 - 1968: καθηγητής Βασίλειος Μαλαμίτσης

1972 - 1990: καθηγητής Γεώργιος Χατζηχρήστου

1972 - 1990: καθηγητής Γεώργιος Χατζηχρήστου

1990 - 2000: καθηγητής Αθανάσιος Καλινδέρης

1990 - 2000: καθηγητής Αθανάσιος Καλινδέρης

2000 - 2003: καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαννακογιώργος

2000 - 2003: καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαννακογιώργος

2003 - 2011: Καθηγητής Δημήτριος Ραδόπουλος

2003 - 2011: Καθηγητής Δημήτριος Ραδόπουλος

2011 - 2014: καθηγητής Βασίλειος Κατσίκας

2011 - 2014: καθηγητής Βασίλειος Κατσίκας

2014 - 2020: καθηγητής Δημήτρης Χατζηχρήστου

2014 - σήμερα: καθηγητής Δημήτρης Χατζηχρήστου