Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

Αναστάσιος Αναστασιάδης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: dranastasiadis@yahoo.gr
Βιογραφικό του Αναστάσιος Αναστασιάδης | Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Δημήτριος Καλυβιανάκης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: dkaliv@gmail.com
Βιογραφικό του Ουρολόγου Δημήτριου Καλυβιανάκη | Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Χρυσοβαλάντης Τουτζιάρης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310963104
Email: toutziaris@yahoo.co.uk
Βιογραφικό του Χρυσοβαλάντη Τουτζιάρης | Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ιωάννης Μυκονιάτης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: ~
Email: g_mikoniatis@hotmail.com
Βιογραφικό του Ιωάννη Μυκονιάτη | Πανεπιστημιακός Υπότροφος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μέμμος Δημήτρης
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 6944869497
Email: memmosdim@gmail.com
Βιογραφικό του Δημήτρης Μέμμος | Ειδικευόμενος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.