Ιατρείο Ενδοσκοπήσεων και Βιοψιών (Κυστεοκοπήσεις - Ουρητηροσκοπήσεις - Βιοψίες Προστάτη)

Η Μονάδα αυτή εκτελεί δύο βασικές διαγνωστικές ενδοσκοπήσεις: την κυστεοσκόπηση και την ουρητηροσκόπηση. Επίσης και τις διορθικές βιοψίες προστάτη με την βοήθεια των υπερήχων (κατευθυνόμενες)
Το Ιατρείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για βιοψίες και κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή για κυστεοσκοπήσεις.

Χρήσιμα Έγγραφα

Τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο:
2310 963102