Ιατρείο Επεμβατική Υπερηχοτομογραφίας (Νεφροστομίες - Αιμοδυναμικός έλεγχος στύσης)

Η Μονάδα, πέρα από τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο όλων των οργάνων του γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος, εκτελεί και τρεις επεμβατικές διαγωνιστικές εξετάσεις: την κατευθυνόμενη διορθική βιοψία προστάτη, το triplex αγγείων πέους (στυτική δυσλειτουργία) και το triplex σπαρματικών φλεβών όρχι (κιρσοκήλη).

Τέλος, στη Μονάδα εκτελούνται και οι νεφροστομίες σε ασθενείς με απόφραξη του ανώτερου ουροποιητικού.

Τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού στο ιατρείο:
2310 963102