Ιστορία

Κεντρικό Νοσοκομείο προσφύγων | Ιστορίας της Α΄Ουρολογικής Κλινικής

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1942. Μεταξύ των πρώτων καθηγητών της νεοσύστατης σχολής ήταν και ο καθηγητής Ουρολογίας (ουροποιητικών οργάνων) Ιωάννης Ριβουάρ, ο οποίος εμποδίστηκε από τις αρχές κατοχής να αναλάβει κανονικά καθήκοντα. Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Oυρολογικής Κλινικής ή όπως ονομάστηκε «Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων» στο τότε ονομαζόμενο "Κεντρικό" Νοσοκομείο έγινε το έτος 1962 και αποτέλεσε σταθμό στην Ουρολογία της Θεσσαλονίκης, διότι συγχρόνως δημιουργήθηκε έδρα Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο και η κλινική αυτή ήταν η πρώτη Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ.

Το τωρινό Νοσοκομείο Γεννηματά (πρώην Κεντρικό, πρώην Προσφυγικό) στις ημέρες της επίσκεψης του Σουλτάνου Mehmed V, Resad στη Θεσσαλονίκη,1911.

Ο πρώτος διευθυντής της Κλινικής ήταν ο καθηγητής Ουρολογίας του ΑΠΘ Βασίλειος Μαλαμίτσης από το 1962 έως το 1968. Από το 1968 έως το 1972, λόγω μη ύπαρξης Καθηγητή Ουρολογίας, η διεύθυνση της κλινικής είχε ανατεθεί στον καθηγητή της παιδοχειρουργικής B. Πετρόπουλο, η δε κλινική λειτουργούσε με τους υφηγητές Δ. Βούρο, Β. Φίστα και Ι. Γαγανάκη. Το 1972 εκλέγεται Καθηγητής Ουρολογίας ο Γεώργιος Χατζηχρήστου και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Κλινικής για 18 χρόνια, έως το 1990. Στα χρόνια αυτά η κλινική ανέπτυξε όλο το φάσμα της Ουρολογίας και καθιερώθηκε σε στέρεες βάσεις ως σημείο αναφοράς στο χώρο της βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια διευθυντής της Κλινικής διατέλεσε ο Καθηγητής Ουρολογίας Αθανάσιος Καλινδέρης (1990-2000) συνεχίζοντας το έργο. Το 2000 την Διεύθυνση ανέλαβε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γιαννακογιώργος (2000-2003). Στη διάρκεια της σύντομης θητείας του, η Κλινική χωρίστηκε και ο ίδιος ανέλαβε την νεοσύστατη Β’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η Κλινική Ουροποιητικών Οργάνων μετονομάσθηκε σε Α΄Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ και τη διεύθυνση ανέλαβε ο καθηγητής Δημήτριος Ραδόπουλος (2003-2011). Στα χρόνια αυτά η παραγωγικότητα της Κλινικής αυξήθηκε κατακόρυφα, με έμφαση στην Ουρολογική Ογκολογία. Τον διαδέχθηκε ο Καθηγητής Βασίλειος Κατσίκας (2011-2014) που συνέχισε το έργο του.

Από το Σεπτέμβριο του 2014 τη Διεύθυνση της Κλινικής αναλαμβάνει ο Καθηγητής Δημήτριος Χατζηχρήστου και ξεκινά η αναδιοργάνωση της Κλινικής με έμφαση στις ειδικές μονάδες των υποειδικοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ενδοσκοπικών επεμβάσεων στην Κλινική.

Η Α' Ουρολογική Κλινική τα τελευταία 6 χρόνια, αναδιαρθρώθηκε εκ βάθρων. Ο απερχόμενος Διευθυντής Καθηγητής Δημήτριος Χατζηχρήστου (2014-2020) αφήνει ως παρακαταθήκη ένα πολύ σημαντικό έργο!