Επιστημονικοί Συνεργάτες

Δήμου Πέτρος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.:2310 963105
Email: petros.dimou236@gmail.com
Βιογραφικό του Δήμου Πέτρος | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: ioannidt@gmail.com
Βιογραφικό του Ιωαννίδης Αναστάσιος | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Σημαιοφορίδης Βασίλειος
Βιογραφικό σημείωμα
Τηλ.: 2310 963198
Email: vsimaioforidis@gmail.com
Βιογραφικό του Βασίλειου Σημαιοφορίδη | Επιστημονικός Συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.