Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ουρολογική Κλινική χρησιμοποιώντας ένα από τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.Οι τηλεφωνικές γραμμές της γραμματείας λειτουργούν από τις 09:00 μέχρι τις 14:00

Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 41

ΤΚ: 54635

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 963102

Fax:2310 992543

Χάρτης