Μια γνωριμία με το ουροποιητικό σύστημα και τις παθήσεις του

Στην ταινία αυτήν, μπορείτε να γνωρίσετε τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος και τη λειτουργία τους. Μέσα από 3D απεικονίσεις του ουροποιητικού συστήματος, περιγράφονται τόσο η ανατομία και η φυσιολογία των οργάνων όσο και βασικά συμπτώματα και παθήσεις.