Παναγιώτης Στεφανίδης | Ειδικευόμενος

Παναγιώτης Στεφανίδης | Ειδικευόμενος Ουρολόγος της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (πτυχίο Ιατρικής) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Bάρνας (Αγγλόφωνο Τμήμα) το 2014. Τον Μάρτιο του 2015 κατατάχθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομκού στην Αυλώνα και υπηρέτησε ως οπλίτης ιατρός Χειρουργικού Τομέα στο 216 ΚΙ.Χ.Νοσοκομείο Εκστρατείας της Αλεξανδρούπολης (τέως 492 ΓΣΝΑ).

Από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018 υπηρετεί ως ειδικευόμενος ιατρός της χειρουργικής κλινικής του ΓΝΘ «'Αγιος Παύλος» , ενώ παράλληλα παρακολουθεί και συμμετέχει σε ελληνικά συνέδρια και ημερίδες ως ακροατής και ομιλητής. Από το Μάιο του 2018 έως σήμερα είναι ειδικευόμενος ιατρός στην Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. «Γ. Γεννηματάς».