Βούλα Καποτέλη | Υπεύθυνη Γραφείου Ερευνών

Βούλα Καποτέλη | Υπεύθυνη Γραφείου Ερευνών της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές της (πτυχίο Ψυχολογίας) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο Manchester Metropolitan University απ’ όπου αποφοίτησε το 2005 με τον τίτλο Msc Community Psychology (Κοινοτική Ψυχολόγος).
Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, εκπόνησε Διπλωματική Εργασία με θέμα την ψυχική ασθένεια και το στίγμα της και συνεργάστηκε με ΜΚΟ στο πεδίο της ενημέρωσης του κοινού. Επίσης, ολοκλήρωσε το τμήμα βασικής εκπαίδευσης στη Συστημική Θεραπεία και Συμβουλευτική στο Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.
Από το 2005 άρχισε τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων: Στον τομέα της Έρευνας, έλαβε μέρος σε όλες τις Επιδημιολογικές Μελέτες του Ινστιτούτου.
Ως Συντονίστρια του Γραφείου Έρευνας της Β’ Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ στο Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» συμμετείχε σε 22 Τυχαιοποιημένες Πολυκεντρικές Κλινικές Μελέτες με θέμα την Ουρολογία. Στα πλαίσια αυτά, έχει λάβει 5 Πιστοποιήσεις Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Investigator Site Personnel ICH-GCP Training Certificates) και Πιστοποιητικό Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών (PACE Certificate for Transporting Dangerous Goods). Ως Ψυχολόγος-Εκπαιδεύτρια συμμετείχε σε Δράσεις Υποστήριξης των Πολιτών σε ζητήματα Υγείας και πρόσφερε εκπαίδευση για την Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση των Ασθενών. 'Έχει 1 δημοσίευση σε έγκυρο διεθνές περιοδικό, 4 περιλήψεις και 3 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Από τον Ιανουάριο του 2015 συνεργάζεται με την Α’ Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ στο Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς» ως Συντονίστρια Έρευνας.