Άννα Παπακωνσταντίνου | Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Άννα Παπακωνσταντίνου | Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 2014. Έγινε δεκτή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Α.Π.Θ. «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» - Κλινική Ιατρική Έρευνα το 2014. Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει με ελεύθερες ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε ποικίλες εθελοντικές πρωτοβουλίες που άπτονται της Υγείας και της κοινωνικής προσφοράς (ενδεικτικά, συμμετοχή στα προγράμματα «Ενίσχυση Κέντρων Υγείας Βορείου Ελλάδος» και «Ιατρική Απόβαση στα Ακριτικά Νησιά»).