Πατσιαλάς Χρήστος

Χρήστος Πατσιαλάς | Λέκτορας Α.Π.Θ. της Α' Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.Πτυχιακή εκπαίδευση 1988-1994: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (εισαγωγή με πανελλαδικές εξετάσεις). 19.12.1994 έως και 19.09.1995 εργάστηκε στη Χειρουργική Κλινική 216 ΚΙΧΝΕ Αλεξανδρούπολης. 06.02.1996–06.04.1997: Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου. Ειδικότητα: 05.09.1997–11.09.1998: Β΄ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ (Καθ. Θ. Παπαζιώγας). 15.10.1998–15.10.1999: Ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt (Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main) (Prof. S. Peter). 19.11.1999-19.11.2000: Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ. (Kαθ. Α. Καλινδέρης, Καθ. Κ. Γιαννακογιώργος) 01.12.2000-30.11.2002: Ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt (Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main) (Prof. S. Peter). Στις 12.02.2003 έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Ουρολογίας μετά από εξετάσεις (Ιατρικός Σύλλογος Κρατιδίου της Έσσης-Γερμανίας). Στις 23.04.2003 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt/Main με βαθμό «λίαν καλώς» („cum laude). Fellow of the European Board of Urology, FEBU (2004). Μετεκπαίδευση: Ειδική εκπαίδευση στην υπερηχοτομογραφία του ουροποιογεννητικού συστήματος με άδεια εκτέλεσης υπερήχων των οργάνων της ειδικότητας της Ουρολογίας. 02.2003-02.2005: Μετεκπαίδευση στο αντικείμενο της ουρολογικής ογκολογίας και ενδοουρολογίας στην ουρολογική Κλινική του Klinikum Darmstadt (Prof. S.Peter). Απόκτηση του τίτλου της «Ειδικής Χειρουργικής Ουρολογίας» («Spezielle Urologische Chirurgie») στις 09.02.2005, μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Παράλληλα παρακολούθηση σεμιναρίων με αντικείμενο χειρουργικές τεχνικές καθώς και εργασία ως επισκέπτης ιατρός στην Ουρολογική Κλινική του πανεπιστημίου της Βέρνης Ελβετίας (Prof. U.Studer). Εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία (ιονίζουσα ακτινοβολία και από ακτίνες LASER κατά την χρήση τους στην Ιατρική). Μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας της Ουρολογίας, από 01.01.2003 μέχρι και την 15.04.2005 εργάστηκε στην Ουρολογική κλινική του Klinikum Darmstadt, ως επιμελητής (Oberarzt) ουρολόγος. Από τον Μάιο 2005 επιστημονικός συνεργάτης της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ. Στα πλαίσια της δραστηριότητας του αυτής ασχολήθηκε με την ανάπτυξη του τομέα της λαπαροσκοπικής ουρολογίας. Από 25.01.2011 διορισμένος λέκτορας ουρολογίας στην Α΄ Ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ.