Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Στo πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου σάς παρουσιάσαμε την ανακαινισμένη κλινική μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Επόμενος στόχος, ένα βελτιωμένο οργανόγραμμα της Κλινικής. Σε αυτό θα επικεντρωθούμε τώρα και στις 19 Δεκεμβρίου θα καταλήξουμε στη νέα δομή λειτουργίας της Κλινικής για το 2017!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!

Φωτογραφίες από την γιορτή μας!