Ανακοίνωση - ΜΑΘΗΜΑ 30/11

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -
ΜΑΘΗΜΑ 30/11


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μαθήματα της Α΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. την Τετάρτη 30/11, θα γίνουν 13:00 - 15:00μ.μ. στο αμφιθέατρο ΣΤ' κάτω από τη γραμματεία Ιατρικής.


Από τη Γραμματεία

Ακολουθεί η ανακοίνωση σε pdf