Άλλοι 3 θάλαμοι έτοιμοι για χρήση

Έτοιμοι 3 θάλαμοι ασθενών έτοιμοι για χρήση. Προχωράμε!

Προχωράμε την ανακαίνιση της κλινικής

Προχωράμε την ανακαίνιση της κλινικής

Προχωράμε την ανακαίνιση της κλινικής