Ο Καθηγητής Ουρολογίας Πέτρος Περιμένης στην κλινική

Συνεχίζουμε την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα. Για δύο μέρες είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε ως προσκεκλημένο χειρουργό τον Διευθυντή της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής της Πάτρας, Καθηγητή Πέτρο Περιμένη. Για δυο ημέρες η κλινική μας φιλοξένησε τον Καθηγητή για μια σειρά ογκολογικών επεμβάσεων με προστασία των νεύρων που σχετίζονται με τη στύση ( κυστεκτομή και προστατεκτομή). Η γνώση που μεταδόθηκε σημαντική.
Τον ευχαριστούμε θερμά!

Ο διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής της Πάτρας, Καθηγητής Ουρολογίας Πέτρος Περιμένης