18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Η κλινική μας συμμετείχε ενεργά στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικής Ιατρικής (European Society for Sexual Medicine 2016) της ESSM στην Μαδρίτη. Ο Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. και Διευθυντής της Α' Ουρολογικής Κλινικής, Δ.Χατζηχρήστου ήταν πρόεδρος της ESSM από το 2001 έως το 2004.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου:

Φωτογραφίες:

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής

Συμμετοχή της Κλινικής στο 18ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Σεξουαλικης Ιατρικής